Contact

Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Basisonderwijs  Noord

Plezantstraat 135
9100 Sint-Niklaas
+32 (0)486 41 38 14
KBO 0415 245 221
RPR Gent, Afd. Dendermonde
Ilse Martens
Pedagogisch directeur KOLvW
directeur-ilse@sintcamillus.be
Veerle Verreecken
Pedagogisch directeur KOLvW
vev@broeders.be
Pieter Van Daele
Pedagogisch stafmedewerker SGSN Noord - OLVP schoolbestuur
pieter.vandaele@olvp.be
Ilona Smet
Pedagogisch stafmedewerker SG SN NOORD - Schoolbestuur KOLvW
smil@kolvw.be

Volg ons ook op sociale media!

Full Logo White

Scholengemeenschap
Sint-Nicolaas
Basisonderwijs
Noord

Plezantstraat 135
9100 Sint-Niklaas
+32 (0)3 361 62 65
info@sgsnbaonoord.be
In onze Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Basisonderwijs Noord krijgt elke leerling, elke ouder, elk personeelslid en ook elke externe partner een stem. We werken met iedereen samen in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen, constructief communicatief.