Werking

Missie & Visie

Missie

Visie

Situering
 • In het Waasland, een streek midden tussen Antwerpen en Gent, verenigt onze scholengemeenschap Sint-Nicolaas Noord tien basisscholen van twee schoolbesturen. Onze schoolbesturen bieden daarnaast nog secundair en buitengewoon secundair onderwijs aan.
 • In onze basisscholen vormen we meer dan 3600 kleuters en lagereschoolkinderen. We kunnen daarvoor een beroep doen op de expertise van onze meer dan 300 personeelsleden.
 • Onze scholen werken naar het opvoedingsproject van de netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De lessen in onze scholen verlopen volgens het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (ZILL) van dit netwerk.
Kernopdracht

Met de vorming van deze scholengemeenschap verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs en maken we individuele scholen sterker.

In onze scholengemeenschap staat de totale persoonlijkheidsontwikkeling en het wereldgeoriënteerd leren centraal.

We bevorderen dit door samenwerking en de daarbij horende solidariteit tussen de verschillende scholen:

 • we delen in onze groep de expertise, die onze personeelsleden en directeurs bezitten, met elkaar in het voordeel van elk van onze scholen;
 • we zetten onze personeelsleden en middelen efficiënt in;
 • we verhogen de professionaliteit van onze personeelsleden, directeurs en bestuurders en
 • we bouwen samen een sterke coöperatieve band met externe partners uit.

We willen hierbij het accent leggen op een aantal thema’s.

 • Onze scholengemeenschap respecteert de eigenheid van elk van onze scholen en stimuleert het behoud ervan.
 • We stralen onze christelijke eigenheid uit door zingeving te bieden aan onze leerlingen en onze schoolteams.
 • We hechten veel belang aan taalverwerving. We ontwikkelen initiatieven die leerlingen helpen de Nederlandse taal stevig onder de knie te krijgen.
 • Solidariteit tussen onze scholen laat ons toe individuele scholen en hun medewerkers te ondersteunen in hun complexe opdracht. Door de middelen die we van de overheid ontvangen efficiënt te beheren, spelen we in op de prioriteiten en noden van onze scholen en onze groep.
 • We centraliseren bepaalde processen, maar verliezen hierbij de draagkracht en behoeften van de individuele scholen niet uit het oog.
 • We bieden brede zorg aan iedereen in onze scholengemeenschap. We investeren in warme menselijke relaties tussen alle betrokkenen in en bij onze scholengemeenschap.
  In het bijzonder zetten we in op het welbevinden van al onze leerlingen, personeelsleden en directeurs. Zorgvragen van onze leerlingen nemen we ernstig. Onze zorgcoördinatoren bouwen dan ook een gedegen zorgbeleid uit, toegespitst op de noden van onze leerlingen en scholen. Zij kunnen hiervoor ook een beroep doen op expertise uit het buitengewoon onderwijs.
 • We investeren in mensen. We dragen zorg voor onze personeelsleden en directeurs, we motiveren hen en geven hen kansen om zich verder te bekwamen en nog meer expertise op te bouwen. Onze scholen zijn immers lerende organisaties, waarin zowel de leerlingen als de medewerkers elke dag bijleren. We stimuleren ook het leren van mekaar, vanuit de diversiteit van onze scholen.
 • We zetten in op een open en heldere communicatie naar alle betrokkenen bij onze scholengemeenschap.
 • We ondersteunen onze directeurs. We stimuleren regelmatig overleg tussen alle directeurs in onze scholengemeenschap en werken samen aan het bouwen van een sterk directieteam. We geven onze directeurs de ruimte om initiatief te nemen.
 • We stimuleren de verhoging van het beleidsvoerend vermogen van de scholen en werken aan gedeeld leiderschap.
 • We zetten actief in op een constructieve samenwerking met externe partners zoals bv. andere scholengemeenschappen in de regio, de stad Sint-Niklaas, onze netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het CLB Waas en Dender en de ondersteuningsnetwerken.

Het motto van onze scholengemeenschap is Samen school maken voor elk kind.

We dragen deze kernwaarden hoog in het vaandel:

 • respect – we willen respect tonen voor elkaar en voor alle mensen, jong en oud, met wie we mogen werken
 • eerlijkheid en vertrouwen – dat is de manier waarop we met elkaar willen omgaan
 • verdraagzaamheid – we erkennen verschillen tussen mensen en zien diversiteit als een kans
 • positiviteit – we willen het beste zien in elke mens en proberen optimisme uit te dragen
 • zorgzaamheid – we hebben aandacht en inzet zowel voor het zwakke en het kwetsbare als voor het sterke
 • verantwoordelijkheid – met een waarderende en tegelijkertijd ook vernieuwende blik willen we op een kwaliteitsvolle manier de opdracht vervullen die de maatschappij ons geeft.

Voorstellen voor een toepasselijk logo worden hieronder beschreven en zullen in de loop van het eerste werkingsjaar bekeken worden met de directiegroep.

Raderwerk

Samenwerking met respect voor eigenheid

Proces met blik op innovatie en daadkracht

Verschillende kleuren voor diversiteit?
Raderwerk

Samenwerking met respect voor eigenheid

Proces met blik op innovatie en daadkracht

Verschillende kleuren voor diversiteit?
Raderwerk

Samenwerking met respect voor eigenheid

Proces met blik op innovatie en daadkracht

Verschillende kleuren voor diversiteit?

We willen deze sfeer van samen gedragen verantwoordelijkheid ook uitdragen naar en delen met de ouders van elke leerling, de onderwijspartners en onze externe actoren.

Hoe we dit gaan aanpakken, op vlak van welke bevoegdheden en voor welke resultaatgebieden, dat verwoorden we in onze strategie.

Samen school maken voor elk kind!

Nieuwe, frisse ideeën op tien basisscholen Op stap met alle leerlingen, zorgzaam en alert Oog voor hedendaags, tof en uitdagend kwaliteitsvol onderwijs Respect voor iedere wereldburger, jong en oud Delen van expertise en leiderschap, samen sterk
Wil je je kind inschrijven in één van onze scholen? Kijk dan bij inschrijving.

Wil je komen werken bij ons? Kijk dan bij vacatures of stuur je cv door naar de directeur-coördinatie via contact.

Lees hieronder meer over onze missie, visie en huisstijl

Missie

Visie

Huisstijl

Waarom bestaat onze scholengemeenschap?

Situering
 • In het Waasland, een streek midden tussen Antwerpen en Gent, verenigt onze scholengemeenschap Sint-Nicolaas Noord tien basisscholen van twee schoolbesturen. Onze schoolbesturen bieden daarnaast nog secundair en buitengewoon secundair onderwijs aan.
 • In onze basisscholen vormen we meer dan 3600 kleuters en lagereschoolkinderen. We kunnen daarvoor een beroep doen op de expertise van onze meer dan 300 personeelsleden.
 • Onze scholen werken naar het opvoedingsproject van de netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De lessen in onze scholen verlopen volgens het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (ZILL) van dit netwerk.
Kernopdracht
 • In het Waasland, een streek midden tussen Antwerpen en Gent, verenigt onze scholengemeenschap Sint-Nicolaas Noord tien basisscholen van twee schoolbesturen. Onze schoolbesturen bieden daarnaast nog secundair en buitengewoon secundair onderwijs aan.
 • In onze basisscholen vormen we meer dan 3600 kleuters en lagereschoolkinderen. We kunnen daarvoor een beroep doen op de expertise van onze meer dan 300 personeelsleden.
 • Onze scholen werken naar het opvoedingsproject van de netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De lessen in onze scholen verlopen volgens het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (ZILL) van dit netwerk.

Met de vorming van deze scholengemeenschap verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs en maken we individuele scholen sterker.

Het motto van onze scholengemeenschap is Samen school maken voor elk kind!

In onze scholengemeenschap staat de totale persoonlijkheidsontwikkeling en het op de wereld georiënteerd leren centraal.

We bevorderen dit door samenwerking en de daarbij horende solidariteit tussen de verschillende scholen:

 • we delen in onze groep de expertise, die onze personeelsleden en directeurs bezitten, met elkaar in het voordeel van elk van onze scholen;
 • we zetten onze personeelsleden en middelen efficiënt in;
 • we verhogen de professionaliteit van onze personeelsleden, directeurs en bestuurders en
 • we bouwen samen een sterke coöperatieve band met externe partners uit.

We willen hierbij het accent leggen op een aantal thema’s:

 • Onze scholengemeenschap respecteert de eigenheid van elk van onze scholen en stimuleert het behoud ervan.
 • We stralen onze christelijke eigenheid uit door zingeving te bieden aan onze leerlingen en onze schoolteams.
 • We hechten veel belang aan taalverwerving. We ontwikkelen initiatieven die leerlingen helpen de Nederlandse taal stevig onder de knie te krijgen.
 • Solidariteit tussen onze scholen laat ons toe individuele scholen en hun medewerkers te ondersteunen in hun complexe opdracht. Door de middelen die we van de overheid ontvangen efficiënt te beheren, spelen we in op de prioriteiten en noden van onze scholen en onze groep.
 • We centraliseren bepaalde processen, maar verliezen hierbij de draagkracht en behoeften van de individuele scholen niet uit het oog.
 • We bieden brede zorg aan iedereen in onze scholengemeenschap. We investeren in warme menselijke relaties tussen alle betrokkenen in en bij onze scholengemeenschap. In het bijzonder zetten we in op het welbevinden van al onze leerlingen, personeelsleden en directeurs. Zorgvragen van onze leerlingen nemen we ernstig. Onze zorgcoördinatoren bouwen dan ook een gedegen zorgbeleid uit, toegespitst op de noden van onze leerlingen en scholen. Zij kunnen hiervoor ook een beroep doen op expertise uit het buitengewoon onderwijs.
 • We investeren in mensen. We dragen zorg voor onze personeelsleden en directeurs, we motiveren hen en geven hen kansen om zich verder te bekwamen en nog meer expertise op te bouwen. Onze scholen zijn immers lerende organisaties, waarin zowel de leerlingen als de medewerkers elke dag bijleren. We stimuleren ook het leren van mekaar, vanuit de diversiteit van onze scholen.
 • We zetten in op een open en heldere communicatie naar alle betrokkenen bij onze scholengemeenschap.
 • We ondersteunen onze directeurs. We stimuleren regelmatig overleg tussen alle directeurs in onze scholengemeenschap en werken samen aan het bouwen van een sterk directieteam. We geven onze directeurs de ruimte om initiatief te nemen.
 • We stimuleren de verhoging van het beleidsvoerend vermogen van de scholen en werken aan gedeeld leiderschap.
 • We zetten actief in op een constructieve samenwerking met externe partners zoals bv. andere scholengemeenschappen in de regio, de stad Sint-Niklaas, onze netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het CLB Waas en Dender en de ondersteuningsnetwerken.

Waarvoor staat onze scholengemeenschap?

Kernwaarden

We dragen deze waarden hoog in het vaandel:

 • respect – we willen respect tonen voor elkaar en voor alle mensen, jong en oud, met wie we mogen werken
 • eerlijkheid en vertrouwen – dat is de manier waarop we met elkaar willen omgaan
 • verdraagzaamheid – we erkennen verschillen tussen mensen en zien diversiteit als een kans
 • positiviteit – we willen het beste zien in elke mens en proberen optimisme uit te dragen
 • zorgzaamheid – we hebben aandacht en inzet zowel voor het zwakke en het kwetsbare als voor het sterke
 • verantwoordelijkheid – met een waarderende en tegelijkertijd ook vernieuwende blik willen we op een kwaliteitsvolle manier de opdracht vervullen die de maatschappij ons geeft.
Samenwerking

We willen onze sfeer van samen gedragen verantwoordelijkheid uitdragen naar:

 • elk huidig of nieuw personeelslid,
 • de ouders van elke huidige of nieuwe leerling,
 • de huidige of nieuwe (onderwijs)partners van ons netwerk en
 • ook naar de samenleving toe, vanuit het perspectief van stedeling tot wereldburger.

Het logo

Het logo voor de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Basisonderwijs Noord (SG SN BaO Noord) toont in zijn simpele vorm vele kenmerken aan over de missie en visie van de scholengemeenschap.

Het kompas

Er wordt een kompas gebruikt omdat de scholengemeenschap zorgt voor richting en duiding, het samen bepalen van de koers. Het kompas omringt de mannetjes omdat iedereen telt voor ons.

De high-fivende mannetjes

De scholengemeenschap bestaat door een hechte samenwerking tussen de twee basisscholen van schoolbestuur Onze-Lieve-Vrouw Presentatie (OLVP) en de acht basisscholen van schoolbestuur Katholiek Onderwijs Land van Waas (KOLvW), met waardering voor de eigenheid en dynamiek van elke school. De twee mannetjes kunnen bekeken worden als leerlingen en tegelijkertijd ook als samenwerkende leerkrachten en met de tekst van hierboven in gedachten zelfs als de coöperatieve schoolbesturen.

De primaire kleuren

De keuze werd gemaakt om gebruik te maken van primaire kleuren: rood, geel en blauw. Dit zijn basiskleuren en dit refereert zo naar het basisonderwijs. Het toegevoegde groen wil de aandacht voor de leef- en leeromgeving benadrukken.

Logo-Full

Volg ons ook op sociale media!

Full Logo White

Scholengemeenschap
Sint-Nicolaas
Basisonderwijs
Noord

Plezantstraat 135
9100 Sint-Niklaas
+32 (0)3 361 62 65
info@sgsnbaonoord.be
In onze Scholengemeenschap Sint-Nicolaas Basisonderwijs Noord krijgt elke leerling, elke ouder, elk personeelslid en ook elke externe partner een stem. We werken met iedereen samen in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen, constructief communicatief.